Cerkiew pw. św. Michała w Mochnaczce Niżnej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Mochnaczka Niżna
W kościele parafialnym pw. MB Częstochowskiej w Mochnaczce Niżnej od razu rozpoznamy po typowej architekturze zachodniołemkowskiej dawną cerkiew pw. św. Michała. Była to jedna z większych cerkwi regionu, zbudowana w XVIII w. i rozbudowana w 1846 r. Obszerna nawa, niewielkie prezbiterium i stosunkowo niska i przysadzista wieża nie mają ścian pokrytych gontem, lecz obite deskami. Wysokie dachy blaszane są już jednak zgodnie z kanonem zwieńczone baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. Piękny ikonostas z XVIII w. został po II wojnie światowej częściowo przesłonięty neogotyckim ołtarzem głównym.

Miejsca w pobliżu