Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Maciejowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Maciejowa
Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Maciejowej, dziś użytkowana przez katolików, stoi nieco na uboczu, pośród licznych drzew na skraju cmentarza. Jest typowym przykładem cerkwi zachodniołemkowskiej, o czym świadczą: wysoka wieża z izbicą, wydłużona nawa oraz niewielkie, wyraźnie oddzielone prezbiterium, a także osobna wieżyczka z baniastym hełmem nad każdą z trzech części. Świątynia powstała w 1830 r., była kilka razy przebudowywana. We wnętrzu prócz starszego od cerkwi ikonostasu zachowało się kilka innych elementów pierwotnego wyposażenia. Wśród nich zaskakuje obecność kamiennej, renesansowej chrzcielnicy.

Miejsca w pobliżu