Cerkiew pw. św. Michała w Łosiu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Łosie
Okazała cerkiew pw. św. Michała w Łosiu (obecnie kościół katolicki) to typowa świątynia zachodniołemkowska. Kryte blachą dachy łamane nad nawą i prezbiterium, a także wysoką wieżę wieńczą duże, baniaste hełmy z pozornymi latarniami i ozdobne, kute krzyże. Ściany z drewnianych bali zakładanych na zrąb są osłonięte gontami. Również wnętrze z zachowanym niemal kompletnym ikonostasem oraz polichromią to typowy przykład świątyni łemkowskiej, do której nowi użytkownicy wnieśli po II wojnie światowej jedynie niewielkie zmiany.

Miejsca w pobliżu