Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Krynicy-Zdroju

Dodano do planner
Usunięto z planner
Krynica-Zdrój
Skryta za starymi drzewami, na skarpie ponad potokiem, cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Krynicy-Słotwinach jest przykładem późnej cerkwi typu zachodniołemkowskiego. Wzniesiona w latach 1887–88, ma wciąż dostrzegalny układ trójdzielny oraz wznoszące się nad dachami i wieżą baniaste hełmy. Zaglądając do wnętrza, można się przekonać, że świątynia nie służy już wiernym Kościoła wschodniego, lecz rzymskokatolickiego. Z dawnego wyposażenia zachował się jedynie fragment ikonostasu.

Miejsca w pobliżu