Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kamiannej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Kamianna
Niecodzienna bryła stojącego w centrum Kamiannej kościoła zdradza jego historię – wygląd, wzorowany na staroruskich cerkwiach, jest zupełnie odmienny zarówno od kościołów rzymskokatolickich, jak i od typowych, greckokatolickich cerkwi łemkowskich. Bo też tutejsza świątynia powstała jako cerkiew prawosławna w 1930 r., w nawiązaniu do stylu utożsamianego z wielkoruskim prawosławiem. Po ostatniej wojnie cerkiew została zamieniona na kościół, a dawne wyposażenie przepadło – dziś już tylko architektura zdradza pierwotne przeznaczenie budowli.

Miejsca w pobliżu