Kościół pw. św. Marcina w Czarnym Potoku

Dodano do planner
Usunięto z planner
Czarny Potok
Gdy zbliżamy się do kościoła w Czarnym Potoku, możemy już z daleka dostrzec wyjątkowych rozmiarów baniasty hełm kościelnej wieży. Dopiero później widać całą świątynię – zdecydowanie mniejszą niż można by sądzić po wielkości hełmu. Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej powstał w 1755 r., lecz jest to już trzecia świątynia w tym miejscu. Osłonięte gontami ściany kryją wnętrze z barokowymi ołtarzami. W centralnym dostrzec można starszy od kościoła o cały wiek obraz z wizerunkiem MB (Pietà), otoczonej tu szczególną czcią wiernych.

Miejsca w pobliżu