Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych

Dodano do planner
Usunięto z planner
Brunary Wyżne
Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki, wyróżnia się okazałymi rozmiarami. Powstała w 1797 r. w miejscu starszej cerkwi, lecz wkrótce została znacznie rozbudowana, a ślady tej przebudowy są dziś widoczne w jej bryle o niespotykanie długiej nawie, której część nakrywa wysoki, czterospadowy łamany dach z baniastym hełmem, część zaś zwykły dach dwuspadowy. Cerkiew w Brunarach jest jedną z czterech w regionie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miejsca w pobliżu