Cerkiew pw. św. Dymitra w Binczarowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Binczarowa
Sylwetka dawnej cerkwi pw. św. Dymitra z 1760 r., dziś kościoła katolickiego w Binczarowej, zatraciła przez liczne przebudowy charakterystyczną zachodniołemkowską sylwetkę o trójdzielnym układzie. Dziś już tylko obecność dwóch wieżyczek z baniastymi hełmami na dwuspadowym dachu nad nawą i prezbiterium zdradza, że niegdyś służyła greckokatolickim Łemkom. Wątpliwości co do dawnego przeznaczenia kościoła rozwiewa obecność przegradzającego wnętrze barokowego ikonostasu z XVIII w.

Miejsca w pobliżu