Kościół pw. św. Michała w Binarowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Binarowa
Prostota sylwetki drewnianego, późnogotyckiego kościoła pw. św. Michała w Binarowej, wzniesionego w 1500 r., kontrastuje z nadzwyczajnym bogactwem dekoracji wnętrza. Niemal każdy skrawek ścian w świątyni zdobią kunsztowne polichromie barokowe ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu, a strop – starsze malowidła patronowe. Wartością artystyczną odznaczają się także gotyckie rzeźby i płaskorzeźby, a całość uzupełniają ołtarze i inne sprzęty, głównie z XVII w. Unikatowość świątyni z jej cennym wyposażeniem sprawiła, że kościół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miejsca w pobliżu