Cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana w Banicy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Banica
Zbliżając się do dawnej cerkwi pw. św.św. Kosmy i Damiana w Banicy (obecnie kościoła katolickiego), pośród drzew dostrzeżemy przede wszystkim piętrzące się ku górze, kryte miedzianą blachą baniaste hełmy. Pięknie wyglądają zwłaszcza od strony parkingu – tu stoi przed cerkwią niewielka drewniana brama-dzwonnica, także kryta blachą i zwieńczona miniaturowym baniastym hełmem. Cerkiew w Banicy powstała prawdopodobnie w 1797 r., a jej wnętrze zachowało pierwotny wystrój z rokokowym ikonostasem i wieloma cennymi ikonami.

Miejsca w pobliżu