Na rowerze szlakiem cerkwi łemkowskich okolic Krynicy-Zdroju

Na rowerze szlakiem cerkwi łemkowskich okolic Krynicy-Zdroju

Dodano do planner
Usunięto z planner
Dystans: 42.0 km
Czas przejścia: 4:00 h
Stopień trudności: Średnia

Na rowerze szlakiem cerkwi łemkowskich okolic Krynicy-Zdroju

Przebieg: Krynica-Zdrój – Jakubik – Mochnaczka Wyżna – Czyrna – Banica – Izby – Mochnaczka Niżna – Tylicz – Powroźnik – Krynica-Zdrój

Wyruszając z Krynicy-Zdroju na niedługą wycieczkę rowerową, można doświadczyć, jak bardzo różni się krajobraz sąsiadujących ze sobą gór: Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Ten pierwszy ma strome, wysokie grzbiety i wąskie, głębokie doliny – jak choćby tę, w której leży Krynica. Z kolei w tym drugim zobaczymy niewysokie, kopulaste wzniesienia, szerokie, otwarte doliny z rozległymi polami i łąkami, pośród których skryły się niewielkie osady. Te tak odmienne krainy łączy dziedzictwo kulturowe ich dawnych mieszkańców – wysiedlonych po II wojnie światowej Łemków. Najlepiej zachowały się łemkowskie świątynie: dawne cerkwie greckokatolickie, dziś najczęściej użytkowane jako kościoły. Podróżując niezbyt długą trasą rowerową z Krynicy-Zdroju, można zobaczyć ich naprawdę wiele.

Trasa wycieczki prowadzi w całości drogami utwardzonymi i można ją przejechać nie tylko na rowerze górskim. O sporej trudności trasy decydują strome podjazdy, przede wszystkim z Krynicy-Zdroju do osady Jakubik oraz z Mochnaczki Wyżnej do Czyrnej. Niewygodny jest odcinek z Izb do Mochnaczki Niżnej, wiodący po nierównych, betonowych płytach. Z kolei jadąc szosą z Mochnaczki do Tylicza, a przede wszystkim z Powroźnika do Krynicy-Zdroju, trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż są to trasy o dużym natężeniu ruchu.

Atrakcje trasy to przede wszystkim cerkiewki. Prócz murowanych cerkwi w Izbach i Krynicy-Zdroju, są to budowle drewniane: w Mochnaczce Niżnej, Czyrnej, Banicy, Tyliczu i wreszcie najciekawsza – w Powroźniku. Ta ostatnia jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a przy tym uznaje się ją za najstarszą zachowaną drewnianą cerkiew na Łemkowszczyźnie. Warto także zatrzymać się przy licznych zabytkach uzdrowiskowej dzielnicy Krynicy-Zdroju. Wspaniałe gmachy łazienek i domów zdrojowych, piękne drewniane pensjonaty, międzywojenne modernistyczne hotele i sanatoria oraz drewniane pawilony zdrojowisk nadają miejscowości niepowtarzalną atmosferę. Zupełnie odmienny charakter ma Tylicz: dawne miasteczko, dziś duża wieś, w której prócz drewnianej cerkwi przy rynku ze skromną zabudową stoi drewniany kościół katolicki.
Pokaż na mapie


Przewyższenie (m) Dystans (km)

Trasy w pobliżu