Cerkiew pw. św. Michała w Smerekowcu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Smerekowiec
Dawna cerkiew greckokatolicka, a dziś kościół katolicki, to murowana świątynia, zbudowana w tzw. stylu józefińskim w 1818 r. Aby upodobnić ją do drewnianych cerkiewek łemkowskich, dodano na dachach trzy baniaste hełmy, zaś wieża otrzymała dziwaczne, masywne przypory. Całość jest na pewno bardzo oryginalna, choć zupełnie nieharmonijna. We wnętrzu można dziś podziwiać ikonostas z 1889 r. oraz polichromie z tego okresu. Całą cerkiew otacza niski murek z parawanową dzwonnicą i niewielką bramką, także zwieńczoną małą cebulastą kopułką.

Miejsca w pobliżu