Kościół pw. św. Józefa w Sękowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Sękowa

Gdy przejeżdża się przez Sękową, zamiast na wstępie zwrócić uwagę na sławny drewniany kościółek pw. św.św. Filipa i Jakuba, zauważamy imponujący strzelistą sylwetką neogotycki kościół pw. św. Józefa, ufundowany w 1885 r. przez właścicielkę wsi Józefę Szymonowiczową. Trójnawowa świątynia z transeptem była mocno uszkodzona podczas obu wojen światowych, została jednak odnowiona, łącznie z bogato zdobioną wieżą, zwieńczoną wysokim, ostrym hełmem. We wnętrzu zwraca uwagę neogotycki ołtarz główny z posągiem św. Józefa niosącego Dzieciątko Jezus.

Miejsca w pobliżu