Cerkiew prawosławna pw. Opieki MB w Rozdzielu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Rozdziele
Tuż przy granicy z Wapiennem, znacznie bliżej niż zabudowa wsi Rozdziele, na dużym zielonym terenie widać niewielką, drewnianą cerkiew. Jej sylwetka z zaledwie jedną, skromną sygnaturką w ogóle nie przypomina cerkwi łemkowskich, choć służy niezbyt licznej, prawosławnej społeczności łemkowskiej, która powróciła tu po powojennych wysiedleniach. Faktycznie nie jest to bowiem cerkiew łemkowska – powstała w 1785 r. w Serednicy na Pogórzu Przemyskim, skąd wysiedlono ludność ukraińską do ZSRR. Nieużywana cerkiew została przeniesiona w obecne miejsce w 1984 r.

Miejsca w pobliżu