Pomnik papieski i punkt widokowy na Magurze Wątkowskiej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bartne

Przemierzając zalesiony grzbiet Magury Wątkowskiej, jesteśmy stale skryci pod koronami buków. Trafimy tu tylko na jeden punkt widokowy. Na przełączce między Magurą a Wątkową przerwa między drzewami pozwala spojrzeć na pasma Beskidu Niskiego, Sądeckiego, a nawet na zamykającą ostatni plan koronkę tatrzańskich szczytów, o czym informuje tablica z rozrysowanym schematem widocznych stąd gór. Nieco niżej stoi kamień upamiętniający wycieczkę Karola Wojtyły i górską mszę świętą odprawioną tu przez niego na zaimprowizowanym ołtarzu w 1953 r.

Miejsca w pobliżu