Pomnik lotników w Krzywej (Banicy)

Dodano do planner
Usunięto z planner
Krzywa
Na skraju lasu przy drodze do Krzywej przez tereny nieistniejącej wsi Banica stoi za ogrodzeniem okazały pomnik. Upamiętnia on siedmiu polskich lotników, którzy zginęli w katastrofie bombowca Halifax. Został on tu zestrzelony 27 VIII 1944 r. przez niemiecki myśliwiec. Załoga leciała z lotniska koło Brindisi we Włoszech ze zrzutami pomocy dla uczestników powstania warszawskiego. Na kamiennym monumencie pomnika z krzyżem umieszczono tablicę z nazwiskami ofiar-lotników oraz dużą tablicę informacyjną o katastrofie.

Miejsca w pobliżu