Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Stary Sącz, pl. św. Kingi 1
Symbolem Starego Sącza jest klasztor Klarysek, którego malowniczy, obronny kompleks stoi na skraju starego miasta ponad skarpą doliny Popradu. Klaryski przybyły tu dzięki księżnej Kindze, żonie księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża księżna ufundowała w 1280 r. starosądecki klasztor Klarysek i wstąpiła do ich zakonu, pozostając w Starym Sączu aż do śmierci. Założony przez nią klasztor przetrwał do dziś i jest ozdobą miasta, ze swymi surowymi murami obronnymi, zabudowaniami zakonu oraz gotyckiej świątyni z dekoracyjnymi, barokowymi szczytami górującymi nad miastem.

Miejsca w pobliżu