Zapora w Rożnowie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Rożnów
Pośród zalesionych, stromych wzgórz pogórza ponad wsią w Rożnowie wyłania się nagle zza załomu doliny potężna ściana betonu, przegradzająca dolinę Dunajca. Wysoka na 49 i długa na przeszło 550 m zapora zbudowana została w latach 1935–41. To jedna z największych tego typu budowli w Polsce. Dzięki niej spiętrzone wody Dunajca utworzyły malownicze Jezioro Rożnowskie. Choć po zaporze nie wolno spacerować, można ją dokładnie obejrzeć: z góry dostrzeżemy stojącą u stóp zapory elektrownię wodną. Po powstaniu zapory ustały regularne, niemal coroczne powodzie, pustoszące dolinę Dunajca.

Miejsca w pobliżu