Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance

Dodano do planner
Usunięto z planner
Kobylanka
Aby wejść do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, trzeba wspiąć się na schody ku okazałej, barokowej bramie w murze. Mur otacza wzgórze w środku wsi, symbolicznie oddzielając świątynię i podkreślając jej sakralny charakter. Zza murów, bram i narożnej dzwonnicy wyłania się wysoki i smukły barokowy kościół – wrażenie to podkreśla usytuowanie na wzgórzu, z bliska widać bowiem, że jednonawowy gmach nie jest aż tak wysoki. Świątynię, zbudowaną w latach 1720–50, ufundował Jan Wielopolski. W sanktuarium czczony jest obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, przywieziony z Rzymu przez innego Jana Wielopolskiego, dziada fundatora świątyni.

Miejsca w pobliżu