Pierwsza lampa naftowa w Gorlicach

Dodano do planner
Usunięto z planner