Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bobowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bobowa, ul. Kolegiacka 1
Okazała sylwetka kościoła pw. Wszystkich Świętych, z wąskimi oknami i wielobocznym zamknięciem prezbiterium ze skarpami, przywodzi na myśl styl gotycki. Bo też główna świątynia katolicka w Bobowej powstała na przełomie XIV i XV w., choć później była gruntownie przebudowywana, zwłaszcza w 1. poł. XIX w. W okresie reformacji zamieniono ją na pewien czas na zbór kalwiński. Dlatego też większość wyposażenia pochodzi z czasów późniejszych, głównie baroku i rokoka: ambona, organy, chrzcielnica, a także cenne obrazy z XVII w.

Miejsca w pobliżu