Cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana w Blechnarce

Dodano do planner
Usunięto z planner
Blechnarka
Gdy jedzie się wąską dróżką w górę szerokiej doliny Ropy z Wysowej-Zdroju, można oprócz nielicznych zabudowań wsi Blechnarka dostrzec między drzewami za rzeką charakterystyczne, baniaste hełmy. Podobne wieńczą większość trójdzielnych drewnianych cerkwi łemkowskich w Beskidzie Niskim. W Blechnarce jednak z bliska okazuje się, że tutejsza prawosławna cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana jest murowana. Wzniesiona w 1801 r., pomalowana na różowo, zachowała we wnętrzu ikonostas, duże ikony oraz polichromie z połowy XIX w.

Miejsca w pobliżu