Dom zbója Becza w Bieczu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Biecz, Rynek
Tu, gdzie dziś na wzgórzu nad Ropą stoi Biecz, przed wiekami rycerz-rozbójnik Becz według legendy uwolnił wiezioną do niewoli dziewczynę Bietkę. Gdy po latach ocaliła mu ona życie, kiedy skazany na śmierć miał złożyć głowę przed katem, Becz przysiągł zrabowane wcześniej skarby przeznaczyć na budowę miasta. Na pamiątkę po swym legendarnym założycielu przyjęło ono nazwę „Biecz” i literę „B” w herbie. Stare podanie wiąże zaś z Beczem okazałą kamienicę narożną przy rynku. Faktycznie to renesansowa kamienica kupieckiego rodu Chodorów z XVI w., przebudowana z gotyckiego domu.

Miejsca w pobliżu