Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa wschodnia

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa wschodnia

Dodano do planner
Usunięto z planner
Dystans: 97.0 km
Czas przejścia: 7:45 h
Stopień trudności: Łatwa

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego – trasa wschodnia

Przebieg: Nowy Sącz (skansen) – Bogusza – Ptaszkowa – Grybów – Stróże – Bobowa – Bukowiec (spacer do rezerwatu Diable Skały) – Mogilno (spacer do rezerwatu Cisy w Mogilnie) – Nowy Sącz

Na styku Pogórza i Beskidu Niskiego, na wschód od Nowego Sącza, sąsiadowały ze sobą wsie zamieszkane przez Łemków oraz polskich mieszkańców Pogórza – Pogórzan. Dziś najłatwiej poznać, czy wieś była polska, czy łemkowska, po świątyni: kościele katolickim w miejscowościach, gdzie dominowali Pogórzanie, lub cerkwi u Łemków. Ale obok Polaków i Łemków mieszkali dawniej również Żydzi, przede wszystkim w miasteczkach. Mimo kataklizmu II wojny światowej pozostało kilka pamiątek po ich społeczności w Grybowie i Bobowej. W tej ostatniej miejscowości co roku można spotkać licznych pielgrzymów w tradycyjnych chałatach, z długimi brodami i pejsami – to chasydzi, odwiedzający na miejscowym kirkucie grobowiec jednego z najsławniejszych chasydzkich cadyków.

Wycieczka, poprowadzona głównie bocznymi drogami, choć także fragmentem szosy wojewódzkiej z Bobowej do Grybowa oraz ruchliwym odcinkiem drogi krajowej nr 29 z Grybowa do Ptaszkowej, jest dość długa – na tyle długa, że najlepiej wybrać sobie kilka najbardziej interesujących obiektów i jeden z proponowanych spacerów pieszych, by zdążyć spokojnie zrobić całą trasę w ciągu całego dnia bez nadmiernego pośpiechu. Na trasie znajdują się dwie większe miejscowości, w których można się zatrzymać i zwiedzić je pieszo: Bobowa i Grybów. Nad tym ostatnim miasteczkiem góruje strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła, stojącego przy niewielkim rynku z licznymi zabytkowymi kamieniczkami. W sąsiedniej uliczce zachowała się synagoga, a w dolnej części Grybowa warto obejrzeć ekspozycję sztuki sakralnej niewielkiego muzeum w starej plebanii. Z kolei w Bobowej odnajdziemy odrestaurowaną synagogę, dwa zabytkowe kościoły i przyjemny, małomiasteczkowy ryneczek. To również ośrodek tradycyjnego rzemiosła – koronki klockowej. Aby poczuć klimat małych miast dawnej Galicji, warto także zajrzeć do nowosądeckiego Miasteczka Galicyjskiego, obok którego rozciąga się wielki skansen. Bardzo oryginalny skansen znajduje się w Stróżach, przy znanym ośrodku pszczelarstwa Sądecki Bartnik. Zwiedzanie kolejnych zabytków jest ciekawe, lecz możemy urozmaicić je pieszym spacerem. W pobliżu Mogilna wąska dróżka asfaltowa, a potem leśna ścieżka prowadzi do lasu na zboczu Jodłowej Góry, gdzie prócz jodeł rosną cisy: to teren rezerwatu Cisy w Mogilnie. Natomiast w Bukowcu, obok drewnianego kościoła, stojącego na wzgórzu z fantastycznymi widokami, rozciąga się rezerwat Diable Skały. Tam pośród bukowego lasu zobaczymy ciekawe ostańce i skały z twardego piaskowca ciężkowickiego.
Pokaż na mapie


Przewyższenie (m) Dystans (km)