Skansen Przemysłu Naftowego w Sękowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Sękowa
Sękowa i sąsiednie Siary to kolebka światowego kopalnictwa ropy naftowej. Już w 1790 r. w Sękowej czerpano ropę ze specjalnie drążonych studni, zaś w 1852 r. w Siarach uruchomiono pierwszy w świecie szyb kopalni ropy naftowej. Dlatego też w Sękowej powstała niewielka ekspozycja plenerowa, prezentująca proces wydobycia, oczyszczania i transportu wydobywanej na miejscu ropy. Ustawiono tu pierwotne, nieużywane już maszyny i instalacje nieczynnej kopalni ropy naftowej – miejscowe złoża dawno uległy bowiem wyczerpaniu.

Miejsca w pobliżu