Zagroda Maziarska w Łosiu

Dodano do planner
Usunięto z planner
Przed stu laty Łemków z Łosia spotkać można było na drogach nie tylko regionu, ale nawet na Morawach, w Siedmiogrodzie i ziemiach cesarstwa rosyjskiego: docierali nawet do Rygi! Ze swych wozów sprzedawali maź, czyli wytwarzany w Łosiu i okolicy rodzaj smaru powstającego na bazie wydobywanej tu ropy naftowej. Jej pochodne sprzedawano także jako lekarstwa. O tym specyficznym rzemiośle i handlowych wyprawach maziarzy można wiele dowiedzieć się w niewielkim skansenie – Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu.

Miejsca w pobliżu