Cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce

Dodano do planner
Usunięto z planner
Staszkówka
Na płaskim grzbiecie wzgórza Patria (432 m n.p.m.) pośród drzew widać z daleka masywne cztery kamienne pylony. Dwa z nich wieńczą ostrza ogromnych, żelaznych mieczy, wycelowanych wprost w niebo. Ta widoczna z daleka konstrukcja to centralna część cmentarza wojennego nr 118, zaprojektowana przez berlińskiego rzeźbiarza Hermanna Hosaeusa – bo też spośród 763 pochowanych tu żołnierzy ponad połowa walczyła w szeregach armii niemieckiej. Byli wśród nich także liczni Polacy z zaboru pruskiego, z Wielkopolski.

Miejsca w pobliżu