Cmentarz wojenny nr 80 w Sękowej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Sękowa
Cmentarz wojenny nr 80, założony wysoko ponad doliną Sękówki, zaskakuje rozmachem. Już z daleka, pnąc się stromą dróżką pośród pól, dostrzec można solidny, kamienny mur z potężnymi słupami, znaczącymi bramę nekropolii. Za bramą rzuca się w oczy okazały krzyż, a za nim konstrukcje betonowej pergoli. Projektant cmentarza, Hans Mayr, chętnie sięgał właśnie po kamień, beton i metal, tworząc podobne ciężkie, monumentalne założenia. Na tej nekropolii pochowano ponad 1200 żołnierzy rosyjskich, austro-węgierskich i niemieckich.

Miejsca w pobliżu