Cmentarz wojenny nr 122 w Łużnej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Łużna
Wznoszące się nad Łużną wzgórze Pustki (446 m n.p.m.) góruje nad okolicą, ponad miejscowością i szosą do Gorlic. Nietrudno zgadnąć, dlaczego było ono kluczowym miejscem rosyjskich pozycji i okopów wiosną 1915 r. Drugiego maja tego roku stoczyła się o nie jedna z najbardziej zaciekłych i krwawych walk podczas bitwy gorlickiej. Poległo w niej wielu broniących się na stromym zboczu żołnierzy armii rosyjskiej. Na cmentarzu nr 122 pochowano 154 spośród nich. Projektantem niewielkiej nekropolii był polski rzeźbiarz Jan Szczepkowski – kierownik artystyczny Łużniańskiego Okręgu Cmentarnego.

Miejsca w pobliżu