Cmentarz wojenny nr 55 w Gładyszowie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Gładyszów
Cmentarz wojenny nr 55, dziś skryty w niewielkim zagajniku pośród pól na północ od Gładyszowa, był zbudowany na otwartym terenie, podobnie jak większość pozostałych założeń cmentarnych tworzonych podczas I wojny światowej w Galicji. O ich lokalizacje w widokowych miejscach, często na szczytach gór, zabiegał szczególnie Dušan Jurkovič. Jako kierownik artystyczny okręgu cmentarnego rozciągającego się w Beskidzie Niskim był projektantem m.in. cmentarza w Gładyszowie. Spoczęło tu 92 żołnierzy rosyjskich i 12 austro-węgierskich, poległych w czasie walk toczonych zimą 1914/1915 r. i w maju 1915 r.

Miejsca w pobliżu