Ruiny zamku w Rożnowie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Rożnów
Ponad drogą wiodącą wąskim cyplem wielkiego meandru Dunajca do zapory w Rożnowie wyłaniają się z zarośli kamienne resztki prastarych murów. Tylko tyle pozostało z zamku, zwanego „górnym”, dla odróżnienia od stojącego w dolinie niedokończonego zamku „dolnego” Tarnowskich. Aż trudno uwierzyć, że nikłe ruiny były kiedyś siedzibą najsławniejszego polskiego rycerza, Zawiszy Czarnego. Zamek powstał jednak już w XIV w. i należał wtedy do rodu Gryfitów. W rękach Zawiszy znalazł się dwa lata przed jego śmiercią (1428). Już w XVI lub XVII w. został opuszczony i popadł w ruinę.

Miejsca w pobliżu