Gminny Park Ekologiczny w Rytrze

Dodano do planner
Usunięto z planner
Rytro
W dolinie Roztoki Wielkiej, na skraju zabudowań Rytra drewniany płot otacza skrawek podmokłych łąk z niewielkimi stawami. To teren Gminnego Parku Ekologicznego. W tym ciekawym miejscu można przysiąść przy stołach w niewielkiej wiacie, a przede wszystkim przeczytać informacje o górskiej przyrodzie na dużych tablicach informacyjnych. W parku zobaczymy fragmenty cennych przyrodniczo wilgotnych łąk, podmokłe brzegi niewielkich zbiorników wodnych z młakami i skrawkami torfowisk. Żyje tu wiele gatunków gadów oraz płazów.

Miejsca w pobliżu