Kamień św. Kingi w Obidzy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Obidza
W ciemnym świerkowym lesie na północnych zboczach Skałki (1161 m n.p.m.) odnaleźć można osobliwą skałkę. Wielki piaskowcowy głaz przypomina kształtem krzesło. To pomnik przyrody – Kamień św. Kingi. Według podań księżna wraz z klaryskami ze starosądeckiego klasztoru miała się tu ukrywać podczas najazdu tatarskiego i znużona odpoczywać właśnie na tym skalnym „krześle”. W legendzie może być ziarno prawdy – przepastne lasy w tej okolicy nie raz dawały schronienie okolicznej ludności podczas najazdów czy też pozwalały się ukryć różnym zbiegom.

Miejsca w pobliżu