Wodospad Majdański w Obidzy

Dodano do planner
Usunięto z planner
Obidza
Sielankowa dolina Majdańskiego Potoku w Obidzy wcina się głęboko od północy między malownicze grzbiety Pasma Radziejowej aż pod sam główny grzbiet. Turyści zaglądają tu bardzo rzadko, choć dolina urzeka krajobrazem. Kryje się tu trudny do odnalezienia najwyższy wodospad Beskidu Sądeckiego, zwany Majdańskim lub Wielkim. W cienistym, głęboko wciętym korycie potoku woda spada z hukiem z niemal 4-metrowego pionowego progu, zbudowanego z ławicy bardzo twardych piaskowców, znacznie twardszych niż pozostałe skały budujące podłoże doliny.

Miejsca w pobliżu