Rezerwat Las Lipowy Obrożyska w Muszynie

Dodano do planner
Usunięto z planner
Muszyna
Niewielu wczasowiczów spacerujących nad Popradem w Muszynie i spoglądających ku lasom na wzgórzu Mikowa wie, jak wielka to osobliwość. Gdyby do tego porastającego strome, południowe zbocze lasu wejść w lipcu, można by poczuć ze wszystkich stron piękny aromat kwitnących lip. Las ten to ostatni tak duży fragment pradawnych kniei, niegdyś porastających dolne partie gór i najwcześniej wytrzebionych przez ludzi. Dominowały w tych lasach lipy drobnolistne i tak też pozostało tu, w rezerwacie Las Lipowy Obrożyska. Prócz lip rosną tu modrzewie, graby, jawory, jesiony i jodły, a stary mieszany las jest doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków ptaków.

Miejsca w pobliżu