Rezerwat Kornuty w Bartnem

Dodano do planner
Usunięto z planner
Bartne
Dzikie lasy Beskidu Niskiego kryją wiele tajemnic – jedną z bardziej niezwykłych są tajemnicze zwaliska głazów, skalne urwiska, naturalne baszty i ambony wysoko na grzbiecie Magury Wątkowskiej, w sąsiedztwie szczytu Kornutów (830 m n.p.m.). To wychodnie twardych piaskowców, będących budulcem najwyższych grzbietów beskidzkich, uformowane działaniem wiatru, mrozu i wody. Między spękanymi skałami powstały także dzięki ruchom górotwórczym niewielkie jaskinie. Dziś skupisko skał i porastające je wspaniałe lasy bukowe chronione są w rezerwacie Kornuty.

Miejsca w pobliżu