„Morskie Oko” w Polankach nad Szymbarkiem

Dodano do planner
Usunięto z planner
Szymbark
Każdego, kto znajdzie się w przysiółku Polanki ponad Szymbarkiem, wysoko na zboczach Maślanej Góry, zadziwi w bocznej dolinie niewielkiego strumienia dziwacznie uformowany, nierówny i pełen niewielkich zagłębień teren. Przed tysiącami lat osunęły się tu miliony metrów sześciennych skał i ziemi – jest to największe znane w Beskidach osuwisko! Wyżej, pośród lasu, osuwająca się ziemia przegrodziła koryto potoku tak, że powstało nawet niewielkie jeziorko, zwane przez miejscowych „Morskim Okiem”. Otoczone bukowym lasem, ma zmienny poziom wody, zależny od opadów.

Miejsca w pobliżu