Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Zdyni

Dodano do planner
Usunięto z planner
Zdynia
We wsi Zdynia, niegdyś dużej i ludnej, pozostało do dziś niewiele gospodarstw. Ocalała na szczęście także stojąca w dole poniżej szosy cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy. Wzniesiona w 1786 lub 1795 r. na okolonym drzewami pagórku tuż nad szemrzącym wśród łąk potokiem, jest użytkowana przez wiernych prawosławnych – lecz niekiedy udostępniana jest także na nabożeństwa rzymskokatolickie. Wciąż jednak wnętrze przedzielone jest ikonostasem z wieloma ikonami z XVIII w., ściany zaś ozdabia polichromia z 1924 r.

Miejsca w pobliżu