Cerkiew pw. św. Michała w Wysowej-Zdroju

Dodano do planner
Usunięto z planner
Wysowa-Zdrój
O tym, że Wysowa-Zdrój była długo nie uzdrowiskiem, lecz małą, łemkowską wioską zagubioną pośród wzniesień Beskidu Niskiego, przypomina stojąca przy głównej szosie drewniana cerkiew prawosławna pw. św. Michała. Zbudowana w 1779 r., jest świetnym przykładem klasycznej formy łemkowskich cerkwi – składa się z trzech jakby zupełnie osobnych części: kwadratowej nawy, do której od wschodu przylega miniaturowa przybudówka, czyli prezbiterium, zaś z drugiej strony wieża z izbicą. Ponad nawą i prezbiterium wznoszą się wielokrotnie łamane dachy, a nad wszystkimi trzema częściami ustawiono baniaste hełmy z latarniami i ozdobnymi, kutymi krzyżami.

Miejsca w pobliżu