Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Wysowej-Zdroju

Dodano do planner
Usunięto z planner
Wysowa-Zdrój
Każdy wjeżdżający do uzdrowiska w Wysowej-Zdroju spostrzeże zaraz na początku miejscowości duży, drewniany kościół pw. NMP Wniebowziętej. Powstał on z myślą o coraz liczniej przybywających do wód mineralnych kuracjuszach w latach 1936–38. Wcześniej najbliższy kościół rzymskokatolicki znajdował się w Ropie. Świątynia zbudowana została w stylu zupełnie odmiennym niż tutejsze łemkowskie cerkiewki, jedynie wieża o konstrukcji słupowej ma podobną do nich sylwetkę.

Miejsca w pobliżu