Cerkiew pw. św. Michała w Wierchomli Wielkiej

Dodano do planner
Usunięto z planner
Wierchomla Wielka
Drewniana, zbudowana w konstrukcji zrębowej (ściany pokryte gontami) cerkiew pw. św. Michała z 1821 r. w Wierchomli Wielkiej to kolejny przykład świątyni greckokatolickiej przypominającej bardziej wiejski kościółek niż cerkiew łemkowską. Przykryta blaszanym dachem, nie ma widocznego z zewnątrz podziału na trzy części – babiniec, nawę i prezbiterium, nie ma także cebulastych zwieńczeń. Jedynie ozdobny, kuty krzyż znany z terenów Łemkowszczyzny i ikonostas we wnętrzu przypominają o jej pierwotnym przeznaczeniu (obecnie służy rzymskim katolikom).

Miejsca w pobliżu