Cerkiew pw. św. Paraskewy w Uściu Gorlickim

Dodano do planner
Usunięto z planner
Uście Gorlickie
W ruchliwym centrum Uścia Gorlickiego kamienne bramki nakryte daszkami z małymi cebulastymi zwieńczeniami prowadzą do enklawy ciszy i skupienia. Teren wokół greckokatolickiej cerkwi pw. św. Paraskewy, zbudowanej w 1786 r., ocieniony jest wysokimi drzewami. Pod ich konarami skryła się nieduża świątynia o charakterystycznej dla Łemkowszczyzny trójdzielnej sylwetce. Zachowały się nawet typowe dla starszych cerkwi dachy brogowe nad prezbiterium i nawą, co prawda nie kryte gontem, lecz blachą. Także niewielkie wnętrze ma wciąż większość pierwotnego wyposażenia z późnobarokowym ikonostasem.

Miejsca w pobliżu