Kościół pw. św. Wojciecha w Szymbarku

Dodano do planner
Usunięto z planner
Szymbark
Choć tuż obok drewnianego kościółka pw. św. Wojciecha mkną stale ruchliwą szosą liczne pojazdy, stojąc w cieniu potężnych, starych drzew na przykościelnym terenie, w ogóle się tego nie odczuwa. Na ciemnych, drewnianych ścianach kościoła migotliwe cienie lipowych liści tworzą w słońcu ruchomy, koronkowy wzór, współgrający z barokową architekturą wzniesionej w 1782 r. świątyni. Nad kruchtą widnieje szczyt nawy, ujęty w wolutowe spływy niczym w murowanych kościołach, zaś we wnętrzu zwracają uwagę barokowe i rokokowe sprzęty.

Miejsca w pobliżu