Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Szymbarku

Dodano do planner
Usunięto z planner
Szymbark
Ukrytą w ciasnej dolince, w przysiółku Wólka dawną cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy niełatwo odnaleźć. Ustawiona na stromej skarpie ponad doliną potoku, otoczona częściowo lasem, zbudowana została w 1821 r. Bardziej podobna z wyglądu do kościoła, służy dziś właśnie wiernym rzymskokatolickim. Nie dostrzeżemy tu ani trzech osobnych segmentów typowej cerkwi, ani też trzech cebulastych hełmów. Lecz o tym, jakiemu wyznaniu służyła, przypomina widoczny we wnętrzu ikonostas i liczne ikony.

Miejsca w pobliżu